Rəna Əfəndi

Mənim üçün uğur sadəcə gəlir demək deyil, uğur daha çox özümüzdən sonra miras qoyduqlarımızla ölçülən anlayışdır. Bizim daha müsbət rol modellərə ehtiyacımız var, bizim daha yaxşı liderlərə ehtiyacımız var.

Read More
Gunel Hasanova
Nigar Mahmudova

Şəxsi təcrübəmə və apardığım müşahidələrə əsaslanaraq deyə bilərəm ki, qadınlar peşələrindəki inkişafa gələndə iki ən böyük sınaqla üzləşirlər. 1) onların uğura olan inamları və ambisiyaları 2) hər cəmiyyətdə mövcud olan social münasibətlər və ayrıseçkilik

Read More
Gunel Hasanova
Səkinə İbrahimova

Azərbaycandakı qadın sahibkarlarımız sübut edə biliblər ki, azərbaycanda kişi ilə bərabər qadınlar da biznesi idarə edə bilər. Əsas odur ki, daim dəyişmək, maariflənmək və yorulmadan çalışmağa hazır olasınız. 

Read More
Gunel Hasanova